Royal Society for Music History of The Netherlands

Anthoni van Noordt, Tabulatuur-Boeck van Psalmen en Fantasyen (1659)

Tabulatuur-Boeck van Psalmen en Fantasyen waar van de Psalmen door verscheyden versen verandert zÿn soo inde Superius, Tenor, als Bassus, met 2. 3. en 4. Part. / door Anthoni Van Noordt [...].

 

Sinds kort is bovengenoemd Tabulatuur-Boeck door de Biblioteka Jagiellońska digitaal toegankelijk gemaakt. De KVNM heeft dit Tabulatuur-Boeck in 1976 uitgegeven als deel 11 in de serie Monumenta Musica Neerlandica (http://www.kvnm.nl/nl/product/104 ). Editor was Jan van Biezen.

De Biblioteka JagielloÅ„ska in Kraków beheert het enige vandaag bekende exemplaar van dit Tabulatuur-boeck. We zijn daarom bijzonder blij dat deze druk uit 1659 nu online beschikbaar is. Voor wetenschappelijk onderzoek is deze digitale toegang van groot belang.

Via deze link kunt u het Tabulatuur-boeck als PDF downloaden: https://chamo.bj.uj.edu.pl/uj/lib/item?id=chamo:1469448&theme=system