Royal Society for Music History of The Netherlands

Musicological Expo 2019

This year's KVNM autumn activity will be a Musicological Expo, held on November 23rd. Building on earlier 'What is happening in the field?' meetings, we want to draw attention to recent developments in the multi-faceted field of musicology. This first Musicological Expo will feature 'Music and media' and '(Artistic) research in historical musicology.' The afternoon will end with a roundtable discussion with the theme 'Musicology, society, and the KVNM.' 

 

Date: Saturday 23 November 2019

Time: 13:00-16:30h

Location: Theaterzaal, Muntstraat 2a in Utrecht (route)

Language: Dutch and English

 

Entry is free, please register with board assistant Renée van Rossum (bestuursassistent@kvnm.nl)

 

PROGRAMME (Partly in Dutch)

 

12.45   Doors open

 

13.00   Introductions

 

13.10   Session 1 – Muziek and Media (in Dutch)

 

Muziek is tegenwoordig overal, maar dat gebeurt niet zomaar. Allerlei media maken het mogelijk dat muziek in onze huiskamers, door mobieltjes, in films, games en op tv, en in het openbaar kan klinken. En die media bepalen ook vaak het soort muziek dat we op al die plaatsen horen. Het nadenken over de rol van media in muziek en muziek en media is daarom een belangrijk en veelzijdig onderdeel van de muziekwetenschap. In dit uur komt die veelzijdigheid aan bod in de presentaties van zowel wetenschappers als musici.

 

Michiel Kamp: "Muziek in media, of media in muziek?"

 

Eline Langejan: "Het (af)spelen van Björks album-applicatie Biophilia"

 

Marjolein Wellink: "De immateriële albumhoes? Digitale muziekconsumptie en Spotify’s 'Canvas' videoloops"

 

14.10   Break (coffee and tea)

 

14.40   Session 2 – What’s on: (Artistic) Research in Historical Musicology (in English)

 

Jed Wentz: ‘Subjectivity's Trojan horse: research in and through performance' 

 

Mimi Mitchell: “Opening the Closed Book: Interviews as Source Material” 

 

Job ter Haar: "Job ter Haar studied with Anner Bijlsma at the Royal Conservatoire in The Hague and with Alfredo Piatti at the Royal Academy of Music in London"

 

Tamar Hestrin-Grader: "Attempting to hear the silent people: Building a multidisciplinary network around a musical instrument"

 

15.45   Panel discussion: Musicologie, maatschappij en KVNM (in Dutch)

 

Musicologie is in beweging. De sterk toegenomen aandacht voor ‘muziek en media’ en de ruime plaats voor ‘artistiek onderzoek’ in onder andere de historische muziekwetenschap zijn daar treffende voorbeelden van. Tegelijkertijd verschuift ook al enige tijd de positie van het vakgebied aan de universiteiten en de conservatoria, evenals zijn verhouding ten opzichte van de maatschappij.

 

Aan het einde van deze eerste Musicologische Expo gaan sessieleden met elkaar en het publiek in gesprek over huidige en toekomstige ontwikkelingen in de musicologie en zijn verhouding ten opzichte van de maatschappij en de KVNM. Wat zijn de effecten van veranderingen die momenteel plaatsvinden? Hoe gaan vakgenoten daarmee om? Waarvoor moeten we waken en welke nieuwe mogelijkheden kunnen we aangrijpen?

 

Deze discussie geeft vervolg aan een urgente kwestie die de KVNM bezighield tijdens het jubileumjaar 2018: hoe kan de vereniging de toekomst met vernieuwd elan tegemoet treden als intermediair tussen de samenleving, het muziekleven en de wetenschap?

 

> Ingeleid met een reflectie van prof. dr. Julia Kursell

 

16.30   Drinks