Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

KVNM voorjaarsymposium 'Muziek en Migratie naar/vanuit de Lage Landen'

Dit symposium onderzoekt de raakvlakken tussen muziek en migratie. Door de geschiedenis heen zijn musici vaak van plaats naar plaats getrokken vanwege politieke omstandigheden zoals oorlogen en conflicten, de behoefte aan nieuwe werkgelegenheid/publiek, een interesse in het opbouwen van contacten met andere musici, tradities, culturen, om maar enkele redenen te noemen. Hun mobiliteit heeft invloed gehad op de compositie- en uitvoeringspraktijken en op de verspreiding van repertoires, theoretische verhandelingen, en verschillende vormen van muzikale kennis. De muziekgeschiedenis van Lage Landen vormt hierop geen uitzondering. Daarom verkent dit symposium de impact die migratie vanuit en naar de Lage Landen heeft gehad op de muzikale culturen binnen en buiten haar grenzen.

 

Voor informatie en programma zie deze link.

 

Het KVNM Voorjaarssymposium 'Muziek en migratie van/naar de Lage Landen' vindt plaats op 9 maart 2024  in het Utrechts Conservatorium, van 13.00 tot 17.00 uur.

 

Het bijwonen van het symposium is gratis.

 

Aanmelden kan via deze link.

Terug