Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

TVNM 2011

 Volume LXI – 2011
 
Artikelen  
Alexis LukoOckeghem’s aesthetic of concealment’. Varietas and repetition in the Missa Quinti toni.3-24
Julia DokterMusical rhetoric in Sweelinck’s sacred keyboard variations.25-56
Peter Leech & Maurice Whitehead‘In paradise and among angels’. Music and musicians at St. Omers English Jesuit College, 1593-1721.57-82
Thematische focus: Populaire muziek in achtiende-eeuws Nederland
Louis Peter GrijpPopulaire muziek in achtiende-eeuws Nederland.83-86
Louis Peter GrijpDe muziek in De Bruiloft van Kloris en Roosje. Deel I: vóór de brand in de Amsterdamse Schouwburg (1772).87-112
Jos KoningHollandse deuntjes. Wat vertellen muziekhandschriften over het gebruik van Nederlandse populaire speelmuziek in de achtiende eeuw?113-146
Marieke Lefeber, Pieter van Kranenburg, Matija MaroltIdentificatie van repertoire van achtiende-eeuwse bellen- speelklokken op basis van automatische vergelijking147-161
Boekbespreking
Ignace BossuytWillem Elders: Josquin des Prez en zijn muzikale nalatenschap. Middeleeuwse studies en bronnen (Hilversum 2011)163-166