Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

KVNM Symposium Musicological Societies as Intermediaries between Society, Musical Life and Academia

KVNM Symposium Musicological Societies as Intermediaries between Society, Musical Life and Academia - Paushuize, Utrecht

22-24 november, 2018

Voertaal: Engels

 

Het jubileum van de KVNM als oudste musicologische vereniging is een mooie aanleiding om zoveel mogelijk zusterverenigingen uit Europa en de Verenigde Staten samen te brengen en de uiteenlopende vormen te bespreken waarin die rol van tussenpersoon en van bemiddelaar tot uiting is gekomen, zowel nationaal als internationaal, bi- en multilateraal.

Doel van het congres is de internationale samenwerking van musicologische verenigingen te stimuleren en de toekomst als intermediairs in de samenleving, het muziekleven en de wetenschap met nieuw elan tegemoet te treden. In lijn met dit streven is het congres nadrukkelijk bedoeld voor zowel musicologen en musici als geïnteresseerde liefhebbers van muziek en geschiedenis.

 

Meer informatie is te vinden via de jubileumwebsite.