Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

KVNM RENTRÉE 2022: research in progress

KVNM RENTRÉE 2022: research in progress

a mini-symposium for new research ideas

 

For English, go here

 

Zaterdag 24 september 2022

14.00–17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) 
Muziekzaal Parnassos (Kruisstraat 201, Utrecht | route)

Voertaal: Nederlands en Engels

> Deelname: gratis na registratie via dit formulier

 

De KVNM organiseert op 24 september de KVNM Rentrée 2022! Tijdens dit mini-symposium is plaats voor nieuw onderzoek. Onderzoekers stellen in korte presentaties hun nieuwste ideeën voor en gaan daarna in discussie met andere deelnemers. Het idee is het om door het gesprek met elkaar tot nieuwe inzichten te komen die de gepresenteerde onderzoeken verder kunnen brengen. De onderwerpen zijn uiteenlopend: van het gebruik van partimento pedagogie voor improvisatie tot de invloed van antidepressiva op de toonperceptie. Bij een aansluitende borrel zal er gelegenheid zijn om elkaar in een informele omgeving te spreken. 

 

 

Programma

13:30 – Inloop en ontvangst

14:00 – Opening

14:10 – Mirjam Visscher: 'CANTOSTREAM: tonale praktijk in de 16e en 17e eeuw met een big data benadering'

14:40 – Siep de Groot: 'Verstoring van de toonperceptie door het gebruik van antidepressiva. Een onverwacht zeldzame en ongewenste bijwerking voor een violist'

15:10 – Robert de Bree: 'Partimento for monodische instrumenten'

15:40 – Pauze

15:55 – Joris van Son: 'Het Utrechts collegium musicum in de achttiende eeuw: een gedeelde elitecultuur?'

16:25 – Sydney Schelvis: 'Drum ’n Bass: Rolling and Flowing (door Amsterdam)'

16:55 – Afsluiting en borrel

 

Borrel locatie n.t.b.

 

 

Biografieën van de sprekers

Mirjam Visscher 

Mirjam Visscher is promovenda Computational Musicology aan de Universiteit Utrecht. Mirjam is afgestudeerd in Muziekwetenschap en studeerde hobo aan het Haags Conservatorium. Na haar afstuderen heeft Mirjam veel data-advieswerk gedaan voor Nederlandse organisaties, en was ze tot voor kort docent Big Data Analytics aan de Haagse Hogeschool. Het CANTOSTREAM-project onderzoekt de ontwikkeling van de tonale praktijk (modaliteit en tonaliteit) in de 16e en 17e eeuw vanuit een computationeel perspectief. Op dit moment werkt ze aan het segmenteren van opnames van polyfone muziek om cadensprofielen van composities op te bouwen.

 

Joris van Son

Joris van Son is promovendus aan de Universiteit Utrecht en historisch onderzoeker bij Museum Havezate Mensinge (Roden). Hij studeerde Kunst- en Cultuurwetenschappen (BA) in Rotterdam en Muziekwetenschap (ResMA) in Utrecht en Glasgow. Zijn specifieke interesse gaat uit naar muziek van de zeventiende en achttiende eeuw, Nederlandse elitecultuur, wooncultuur en klaviermuziek. Joris’ promotieonderzoek bestudeert in hoeverre de muziekbeoefening van achttiende-eeuwse edelen en patriciërs bijdroeg aan een gedeelde Nederlandse elitecultuur. In zijn bijdrage “Het Utrechts collegium musicum in de achttiende eeuw: Een gedeelde elitecultuur?” belicht Joris enige onderzoeksresultaten uit zijn eerste casus: het Utrechts collegium musicum. Het muziekcollege was bij uitstek een plaats van beschaafd vertier voor adel en patriciaat van diverse pluimage.

 

Siep de Groot

Siep de Groot begon op zijn achtste jaar viool te spelen, wilde naar het conservatorium in Amsterdam, doch koos toch voor een medische studie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij was 33 jaar huisarts op het Friese platteland en in dit vak deed hij drie wetenschappelijke studies en publiceerde daarover. Daarnaast bleef hij actief vioolspelen. Hij richtte een zigeunerorkest, een salonorkest en een barokensemble op, waarmee hij vaak optrad. Siep deed mee aan verschillende symfonische projecten en studeerde viool bij Bouw Lemkes in Utrecht. Thans is hij eerste violist in het Veenkoloniaal symfonieorkest in Groningen en in het Hineni symfonieorkest te Nijkerk en doet veel aan kamermuziek. Zijn bijdrage vandaag betreft de “Verstoring van de toonperceptie door het gebruik van antidepressiva. Een onverwacht zeldzame en ongewenste bijwerking voor een violist.” 

 

Robert de Bree

Robert doceert historische improvisatie aan het Conservatorium in Den Haag. Hij geeft regelmatig les en lezingen over improvisatie, bijvoorbeeld aan de Universiteit van Texas, de Liszt Muziekacademie (Boedapest), de MentiParti Partimento cursus (Basel) of op zijn YouTube-kanaal. Als hoboïst en blokfluitist treedt Robert op, neemt hij op en improviseert hij in heel Europa. Zijn bijdrage richt zich op partimento voor monodische instrumenten. Partimento-pedagogie (aan het klavier) kan gebruikt worden om improvisatie, analyse, solfège en hedendaagse muziektheorie te onderwijzen. Hoe kunnen we dit krachtige instrument gebruiken op monodische instrumenten? Aan de hand van de drie hoofdtypen instrumentaal repertoire uit die tijd (solo, solo +b.c., trio) onderzoekt hij hoe te improviseren en Partimento te doceren.

 

Sydney Schelvis
Sydney Schelvis is een Nederlandse musicoloog die momenteel werkt aan zijn PhD project over beweging op en voorbij de dansvloer als katalysator voor veranderingen in stedelijke dynamiek. Hij behaalde zijn BA & MA in musicologie en rMA Art Studies aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij momenteel doceert. Voor zijn promotieonderzoek analyseert Sydney de migratiemechanismen die aan de basis liggen van drum 'n bass. Hij bepaalt de factoren die een verband leggen tussen de muziek en de leden van de scene, en vooral de factoren (zoals leeftijd en financieel kapitaal) die de verplaatsing van de scene in de stad induceren.