Mijn account

ed. Jan van Biezen

ANTHONI VAN NOORDT: Tabulatuurboeck van Psalmen en Fantasyen (1659)


Prijs: € 34,00(incl. 6% BTW) plus verzendkosten

MMN 11

(1976), XX, 93 pp.

 

"In 1659 verscheen de bundel Tabulatuur-boeck van Psalmen en Fantasyen. Het bevat de enig bekende composities van Anthonie van Noordt: tien psalmen met variaties en zes fantasieën voor orgel. Deze stukken behoren tot het beste wat er in de zeventiende eeuw in Nederland is gecomponeerd; ze staan nog geheel in de traditie van de werken van Jan Pieterszoon Sweelinck."

bron: Wikipedia

 

Sinds kort is bovengenoemd Tabulatuur-Boeck door de Biblioteka Jagiellońska digitaal toegankelijk gemaakt. De Biblioteka Jagiellońska in Kraków beheert het enige vandaag bekende exemplaar van dit Tabulatuur-boeck. 

Via deze link kunt u het Tabulatuur-boeck als PDF downloaden: https://chamo.bj.uj.edu.pl/uj/lib/item?id=chamo:1469448&theme=system

Product Code: 522
ISBN:
Categorie: Monumenta musica Neerlandica (MMN) (111)

Koop