Mijn account

Voorjaarsbijeenkomst met ALV 2017 op 13 mei in Rotterdam

Op zaterdag 13 mei a.s. zal de voorjaarsbijeenkomst plaatsvinden in de Hogeschool voor de Kunsten Codarts in Rotterdam. Het programma bestaat uit twee delen: in de ochtend de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, gevolgd door een symposium over Rotterdam als muziekstad in de middag. De bijeenkomst wordt afgerond met een borrel. De stukken voor de ledenvergadering zullen op tijd op de website worden geplaatst.

Voertaal is Nederlands

 

Dagprogramma

 

Algemene Ledenvergadering

Agenda Algemene Ledenvergadering

Notulen ALV 2016

Begroting 2017

Financieel jaarverslag 2016

Jaarverslag secretaris 2016

 

Symposium Rotterdam als Muziekstad

Abstract Thomas Delpeut:  'Leren luisteren in Rotterdam'

Willem Pijper, Sonatine nr. 1, Dies van den Berg – piano

Désirée Staverman: ‘Van Rotterdams Toonkunst Conservatorium tot Codarts'