Mijn account

Smijers Prijs


Albert Smijers (1888-1957) was een Nederlandse musicoloog en de eerste hoogleraar (middeleeuwse) muziekgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Zijn wetenschappelijk levenswerk was een kritische editie van de volledige werken van Josquin Des Prez. Deze editie, de voorloper van de New Josquin Edition uitgebracht door de KVNM, kon hij niet zelf voltooien.

 

De Smijers Prijs is bedoeld voor een internationaal uitmuntende monografie of artikel over de muziekgeschiedenis van Nederland/de Lage Landen,  geschreven door een musicoloog die werkzaam is/was aan een Nederlandse instelling.

 

De KVNM nodigt musicologen wereldwijd uit, als ze in aanmerking willen komen voor de Smijers Prijs, hun studie in te sturen. De winnende studie zal een baanbrekend werk zijn en geschreven in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. De jury zal uit een breed panel van internationaal gerenommeerde muziekonderzoekers bestaan.
De winnaar wordt uitgenodigd een lezing te geven over aspecten van zijn/haar onderzoek. Er zal een feestelijke ceremonie zijn tijdens de jaarvergadering van de vereniging.
De Smijers Prijs wordt elke vijf jaar uitgereikt.

 

Om in aanmerking te komen voor de Smijers Prijs moeten de volgende materialen in PDF-formaat worden opgestuurd naar secretaris@kvnm.nl:

 

1. Een begeleidende brief met contact informatie
2. Een korte samenvatting van de studie (een bladzijde)
3. Een kopie van de studie