Mijn account

Albert Smijers Onderzoekssubsidie


De KVNM nodigt studenten, buitenpromovendi  en zelfstandige onderzoeker (gepromoveerd)   wereldwijd uit, om te solliciteren naar een onderzoekssubsidie. De subsidies zijn bedoeld ter ondersteuning van studenten, onbetaalde promovendi en onderzoekers (gepromoveerd) van topkwaliteit, die onderzoek verrichten naar muziek van de Lage Landen (in brede zin) en/of studeren aan een geaccrediteerde Nederlandse Universiteit of een vergelijkbare instelling voor hoger onderwijs in de Lage Landen. Sollicitanten dienen lid te zijn van KVNM. De subsidies worden verstrekt aan studenten van alle nationaliteiten en zullen maximaal € 500 per subsidie bedragen.

 

Als een subsidie wordt toegekend, kunnen subsidieontvangers worden uitgenodigd voor een presentatie van hun onderzoek in een formele lezing tijdens een jaarvergadering. Ontvangers wordt met klem gevraagd om de ontvangen subsidie in alle publicaties die voortkomen uit het gesubsidieerde onderzoek expliciet te vermelden.
Er zijn geen deadlines, aanvragen voor subsidie worden op doorlopende basis door het bestuur van de vereniging beoordeeld.

 

Om in aanmerking te komen dienen de volgende materialen in PDF-formaat te worden ingediend bij secretaris[at]kvnm.nl

 

1. Brief met contact informatie
2. Korte beschrijving van het onderzoeksproject, waarin ook de samenhang met de beginselen van KVNM voor wordt aangegeven (ca. 500 woorden) en de motivatie voor een subsidie van de KVNM.
3. Begroting
4. Aanbevelingsbrief van de begeleider van de aanvrager (studenten, promovendi)

5. Kopie van de promotieoorkonde (zelfstandige onderzoekers)

6. Verslag van het onderzoek

 

Subsidies worden een keer per jaar uitgekeerd. Deadline voor sollicitatie is 1 december.

 

Albert Smijers (1888-1957) was hoogleraar muziekgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Wikipedia

 

Jack Munnecom (2014)


Lees verder

Monika Żyła (2013)


Lees verder

Fleur de Groot (2013)


Lees verder

Ruxandra Marinescu (2013)


Lees verder