Mijn account

ANBI

KVNM is erkend als een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI). In maart 2013 is deze status opnieuw bevestigd door de belastingdienst. Organisaties voor goede doelen met een ANBI status zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient.

 

Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

opgericht in Amsterdam in 1868 onder de naam Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis. Zij ontving het predikaat “Koninklijk” in 1994.

 

RSIN/fiscaal nummer: 0052.61.065

 

Contactgegevens
Postbus 1514, 3500 BM Utrecht

 

Samenstelling bestuur

 

Beleidsplan

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden van KVNM zijn volledig onbezoldigd.
De KVNM heeft geen personeel in dienst.

Ingevolge het bovenstaande betaalt de KVNM geen beloningen, dus geen salarissen, vakantiegeld, bonussen, gratificaties of eindejaarsuitkeringen, noch in geld, noch in natura.
De KVNM heeft het stellige voornemen dit ook in de toekomst zo te houden.
Om deze reden heeft KVNM geen beloningsbeleid uitgewerkt.


Doelstelling

De KVNM is de nationale beroepsvereniging voor muziekwetenschap. Haar focus ligt op de bevordering van muziekwetenschappelijk onderzoek naar muziek in de Lage Landen en op de uitgave van wetenschappelijke publicaties.
De Vereniging treedt daarom niet alleen op als musicologische vereniging, maar tevens als uitgeverij die wetenschappelijk publicaties van internationale uitstraling uitgeeft, zoals de New Josquin Edition. Een tot tweemaal per jaar organiseert KVNM bovendien een musicologisch congres over aspecten van de Nederlandse muziekgeschiedenis.

 

Jaarverslag van de Secretaris 2013

Financiële verantwoording 2013

Laatste nieuws

Josquin: Secular Works for Six Voices verschenen

Er is weer een band en een commentaardeel uit de New Josquin Edition gepubliceerd, te weten deel 30: Secular Works for Six Voices, ed. Patrick.....


Lees het volledige bericht